Hopp til hovedinnhold

Øv til leseprøven

Øv på å lese tekster på norsk, for eksempel i aviser og på nett. Du kan også trene på eksempeloppgaver for å øve deg til leseprøven.

Leseprøven tester ikke kunnskapen din, bare språk.

For å få et godt resultat på prøven bør du:

 • øve på å lese og forstå norsk.
 • bli kjent med innholdet i prøven og oppgavetypene.
 • øve på eksempeloppgavene for leseprøven.

Slik er oppgavene i leseprøven

Tekstene i prøven er det korte, siden du bare har 75 minutter til å ta prøven.

Tekstene er tilpasset nivået. Tekster på A1–A2-nivå er kortere og enklere enn tekster på B1–B2-nivå.

Tekstene er entydige. Det er bare ett riktig svar på hvert spørsmål.

Nivå

Det er forskjellige oppgaver i leseprøven på de forskjellige språknivåene. Husk å lese oppgaven nøye før du svarer.

Bruk eksempeloppgavene til å forberede deg på hvordan oppgavetypene ser ut, og for å bli kjent med hvordan du skal svare på oppgavene. Dette er bare eksempler. Du vil ikke få disse oppgavene i prøven, men du vil få oppgaver som ligner.

Du får ikke vite hvilket nivå du er på. Men du får vite hvor mange oppgaver du svarer riktig på.

Velg målform

Når du åpner eksempeloppgavene, kan du velge om du vil gjøre dem på bokmål eller nynorsk.

Du må bruke en datamaskin (pc) for å ta eksempeloppgavene. De fungerer ikke på en mobiltelefon eller nettbrett.

Eksempeloppgaver

Tips til å jobbe med leseoppgavene

Leseoppgavene er forskjellige. Les tekstene på den måten som oppgaven krever.

Det er viktig å lese målrettet for å spare tid. Les spørsmålet og svaralternativene før du leser teksten - så vet du hva du skal se etter i teksten. Det er ikke sikkert du trenger å lese teksten veldig nøye for å svare på oppgaven. Men det er lurt å lese spørsmålet sakte og nøye.

En leser med svært gode norskferdigheter kan gjøre alle oppgavene i en leseprøve på 10-20 minutter. Kandidatene kan bruke 75 minutter. For å kunne studere på universitet eller høyskole må man være på B2-nivå. Hvis man ikke klarer leseprøven på denne tiden, er man ikke på B2, og vil nok også streve med å lese pensum på et universitetsstudium.

Under får du tips til hvordan du kan løse de forskjellige oppgavetypene.

Jobbe med flervalgsoppgaver (for nivå A1-B2)

Flervalgsoppgaver (oppgaver med flere valg) har ett spørsmål og flere alternativer du kan velge mellom. Bare ett av alternativene er riktig.

Oppgaven har en tekst du må lese for å finne det riktige svaret.

Noen flervalgsoppgaver har lange tekster og flere spørsmål til samme tekst. Les det du trenger for å svare på spørsmålet. Kanskje du ikke trenger å lese hele teksten.

Du svarer på denne oppgaven ved å klikke på riktig svar.

Eksempeloppgave:

Les og klikk på riktig svar

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Velg riktig bilde (for nivå A1)

I denne oppgaven skal du finne bildet som passer til teksten. Du svarer på denne oppgaven ved å klikke på riktig bilde.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Klikk i bilde og kalender (for nivå A1 og A2)

Du svarer på denne oppgaven ved å klikke på riktig sted i bildet eller riktig dag eller måned i kalenderen.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Velg riktig tekst (for nivå A2)

I oppgavene der du skal velge riktig tekst får du ett spørsmål og du skal velge den teksten som passer til spørsmålet.

For å forberede deg til denne oppgaven bør du lese enkle, ekte tekster: brosjyrer, annonser, nyheter på nettet og chat. Øv på å lese fort gjennom teksten, og fortell deg selv hva du forstår etterpå.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Klikk på riktig ord (for nivå A2 og B1)

Du svarer på denne oppgaven ved å klikke på et ord i teksten som betyr omtrent det samme som ordet/uttrykket i oppgaven. Bytter du ordet i teksten med ordet i oppgaven, skal setningen fortsatt være riktig.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Klikk på riktig navn – hvem kan si dette? (for nivå B1)

Disse oppgavene handler om flere personer. Du svarer på denne oppgaven ved å klikke på riktig navn.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Flytt avsnitt (for nivå B1)

Denne oppgaven består av seks avsnitt som står i feil rekkefølge. Det første avsnittet kan ikke flyttes, de andre må flyttes for at teksten skal gi mening.

Eksempeloppgaver: Flytt avsnitt (nivå B1)

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Lukeoppgave – fyll inn riktig ord (for nivå B1 og B2)

Disse oppgavene tester forståelse av teksten som helhet.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Klikk på riktig navn – hvem handler det om? (for nivå B2)

Du svarer på denne oppgaven ved å klikke på navnet til personen som er riktig svar i oppgaven.

Bilde som illustrerer hvordan en eksempeloppgave i leseprøven kan se ut. Personer med synshemming vil få en alternativ prøve uten bilder.

Øv deg på å lese norsk

Du bør lese så mye norsk tekst som mulig. Det er lurt å også lese andre ting enn læreboka.

Du kan for eksempel øve på å lese:

 • Korte beskjeder med informasjon eller instruksjoner (for eksempel på jobben, skolen eller i borettslaget)
 • Oppslag hos legen, på skolen eller på butikken
 • Brev/e-post (både personlige brev og offisielle brev, som den typen man får fra for eksempel kommunen)
 • Chattemeldinger / tekstmeldinger (SMS)
 • Innlegg i sosiale medier
 • Reklame
 • Avisartikler
 • Kronikker
 • Bøker