Hopp til hovedinnhold

Slik bruker du Min side

I Min side kan du logge deg inn og se resultater fra dine prøver når de er klare. Du kan også se om kontaktinformasjonen din er riktig.

Du må ha registrert din e-postadresse og ditt mobilnummer hos prøvestedet før du kan bruke Min side .

Kommer du ikke inn selv om du lager nytt passord? Kontakt prøvestedet for å få registrert e-postadresse og mobilnummer i påmeldingsportalen.

Hvordan logge inn på Min side?

Er det første gangen du skal logge deg inn på Min side, må du klikke på «Jeg skal logge inn for første gang».

Bildet viser hvordan skjermbildet for innlogging ser ut. Øverst er logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Deretter er det et rødt felt hvor det står "Logg inn på min side". Denne teksten gjentas på neste linje. Så er det felt hvor du skal fylle ut kandidatnummer og passord, etterfulgt av en grå knapp hvor det står logg inn. Under denne knappen er det to knapper. På den ene står det "Jeg skal logge inn for første gang", på den andre står det "Jeg trenger nytt passord". Det er en rød pil som peker på knappen for å logge inn for første gang. Under innloggingsfeltet er det lenker for tilgjengelighetserklæring på bokmål og nynorsk, kandidatside for prøver og innlogging for prøvesteder.

Skriv inn din e-postadresse og klikk «Send nytt passord» (din e-postadresse og ditt mobilnummer må være registrert fra før. Ta kontakt med prøvestedet ditt hvis de ikke er registrert).

Bildet viser et skjermbilde som dukker opp når du velger at du skal logge inn for første gang. Øverst er det en overskrift hvor det står «Skriv inn e-postadressen din for å lage nytt passord». Så står det «Din e-post» etterfulgt av et felt du skal fylle ut. Det er to grå knapper. På den ene står det «Avbryt». På den andre står det «Send nytt passord».

Du vil få en e-post med en lenke. Klikk på lenken. Lenken viser også kandidatnummeret ditt.

Bildet viser skjermbilde av hvordan e-posten kan se ut. Øverst står det «Nullstill passord», samt tekster som indikerer at du er i en e-postinnboks, e-postadressen e-posten er sendt fra (en no-reply-adresse fra adaptit) og knapper for å svare eller videresende e-posten. I e-posten står det «nullstill» etterfulgt av en lenke du skal trykke på. I bildet er det lagt til en rød pil som peker på lenken.

Her må du skrive inn et nytt passord to ganger. Etter at du har gjort det, må du klikke «Lagre».

Bildet viser skjermbilde av hvordan det ser ut når man kommer til stedet man skal skrive inn et nytt passord. Først kommer det en tekst om sikkerhet, krav til passord og tips til valg av sterke passord. Under teksten er det felt hvor du skal taste inn passordet du ønsker å bruke. Det er to  felt, for at passordet skal skrives to ganger. I skjermbildet er det små stjerner, som indikerer at det er lagt til et passord. I feltet for nytt passord er det en liten grønn firkant, hvor det står «5+», under feltet er flere horisontale streker, hvor noen av strekene er røde (på venstre side) og noen er grå (høyre side). Disse viser hvor sterkt passordet er. Under de to feltene for å skrive passord, er det et grønt område, hvor det står «Passordet er endret». Nederst er det en blå knapp, hvor det står «Lagre».

Du må klikke på «Gå til innloggingsside» for å gå tilbake til innloggingen.

Bildet viser skjermbilde av hvordan det ser ut når man kommer til stedet man skal skrive inn et nytt passord. Først kommer det en tekst om sikkerhet, krav til passord og tips til valg av sterke passord. Under teksten er det felt hvor du skal taste inn passordet du ønsker å bruke. Det er to  felt, for at passordet skal skrives to ganger. I skjermbildet er det små stjerner, som indikerer at det er lagt til passord. I feltet for nytt passord er det en liten grønn firkant, hvor det står «5+», under feltet er flere horisontale streker, hvor noen av strekene er røde (på venstre side) og noen er grå (høyre side). Disse viser hvor sterkt passordet er. Under de to feltene for å skrive passord, er det et grønt område, hvor det står «Passordet er endret». Nederst er det en blå knapp, hvor det står «Gå til innloggingsside».

Her må du taste inn brukernavnet ditt (kandidatnummer) og det nye passordet du nettopp har laget.

Kandidatnummeret finner du i lenken du fikk på e-post da du skulle logge inn for første gang. Du finner det også på prøvebeviset, eller i informasjonen du har fått fra prøvestedet.

Deretter, klikk «Logg inn».

Bildet viser hvordan skjermbildet for innlogging ser ut. Øverst er logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Deretter er det et rødt felt hvor det står "Logg inn på min side". Denne teksten gjentas på neste linje. Så er det felt hvor du skal fylle ut kandidatnummer og passord, etterfulgt av en grå knapp hvor det står logg inn. Under denne knappen er det to knapper. På den ene står det "Jeg skal logge inn for første gang", på den andre står det "Jeg trenger nytt passord". Under innloggingsfeltet er det lenker for tilgjengelighetserklæring på bokmål og nynorsk, kandidatside for prøver og innlogging for prøvesteder.

Du vil motta en SMS med engangskode. Skriv inn koden i feltet «Skriv inn kode fra SMS».

Bildet viser et skjermbilde av pinkode for å logge inn. Øverst er det en logo til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Så er det et lite, grått felt hvor det står «Du er her: Min side». Så kommer en tekst som forteller at du trenger en kode for å logge inn og at denne sendes på SMS. Det er et felt hvor du skal fylle ut koden, etterfulgt av en blå knapp hvor det står «Send». Under er det en hvit knapp, hvor det står «Send kode på SMS» og en veiledningstekst om at du kan trykke på knappen for å få en ny kode.

Når du er logget inn, kan du gjøre følgende:

  • se dine personopplysninger
  • se hvilke prøver du skal ta
  • se resultatene dine
  • klage på skriveprøven
  • få karakterutskrift sendt til e-postadressen din

Bildet er et skjermbilde av alt du ser når du er logget inn. Øverst til venstre er logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Øverst til høyre står informasjon om personen som er logget inn i eksempelet: Navn, kandidatnummer og passnummer, samt en knapp hvor det står «Logg ut». På venstre side er det et stort område hvor kontaktinformasjonen til personen som er logget inn står listet opp. Noe av informasjonen kan redigeres. Under kontaktinformasjonen er det en rød knapp hvor det står «Lagre». På høyre side er det tre områder. Her står først prøvene personen er registrert til, deretter resultatene på prøver som er tatt, med mulighet for å motta karakterutskrift på e-post, og til slutt kvitteringer for betaling. Nederst står det «Vil du registrere en klage» og en lenke hvor det står «Klikk her».

Hvordan klage på resultatet på skriftlig framstilling?

Husk at du bare kan klage på resultatet på skriveprøven, og du kan bare klage hvis du ikke fikk det beste resultatet for det nivået du meldte deg på til.

Logg deg inn på Min side og klikk «klikk her» (se rød pil på bildet):

Bildet er et skjermbilde av alt du ser når du er logget inn. Øverst til venstre er logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Øverst til høyre står informasjon om personen som er logget inn i eksempelet: Navn, kandidatnummer og passnummer, samt en knapp hvor det står «Logg ut». På venstre side er det et stort område hvor kontaktinformasjonen til personen som er logget inn står listet opp. Noe av informasjonen kan redigeres. Under kontaktinformasjonen er det en rød knapp hvor det står «Lagre». På høyre side er det tre områder. Her står først prøvene personen er registrert til, deretter resultatene på prøver som er tatt, med mulighet for å motta karakterutskrift på e-post, og til slutt kvitteringer for betaling. Nederst står det «Vil du registrere en klage» og en lenke hvor det står «Klikk her». Det er en rød pil som peker på denne lenken.

Klikk «Registrer klage».

Bildet viser skjermbilde av hva som kommer opp når man har trykket på lenken for å registrere en klage. Det er tekst på siden som viser at man står på siden for å registrere klage på Min side. Deretter står det informasjon om dato, tidspunkt, prøve, sted, resultat, resultat etter klage og klagestatus. Det er lagt inn et eksempel på en skriveprøve som den innloggende personen har tatt. Ved siden av informasjonen om prøven, er det en hvit knapp hvor det står «Registrer klage». Det er en rød pil som peker på denne knappen.

Du vil få opp følgende beskjed:

"Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat. Er du sikker på at du ønsker å registrere klage?"

Bildet viser skjermbilde av hva som kommer opp når du har trykket på Registrer klage for en prøve du har tatt. Teksten du får opp er «Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat. Er du sikker på at du ønsker å registrere klage?» Så er det to knapper. Først er det en hvit knapp med blå skrift, der det står «Avbryt». Så er det en blå knapp med hvit skrift, der det står «Bekreft».

Hvis du er sikker på at du vil registrere klagen, må du klikke «Bekreft».

Når du har bekreftet at du vil klage, blir statusen endret til «Klage levert».

Bildet viser skjermbilde for siden registrering av klage. Det er tekst på siden som viser at man står på siden for å registrere klage på Min side. Deretter står det informasjon om dato, tidspunkt, prøve, sted, resultat, resultat etter klage og klagestatus. Det er lagt inn et eksempel på en skriveprøve som den innloggende personen har tatt. Det er en rød pil som peker på klagestatus, der det står "klage levert".

Du kan følge klagens status ved å klikke på «detaljer». Når du klikker på «detaljer» får du opp følgende bilde:

Bildet viser skjermbilde av kvitteringen du får opp når du har registrert en klage. Øverst er det et lite ikon som viser en liten hammer, lik den som brukes av dommere i retten, og det står «Klage» ved siden av ikonet. Så listes informasjon om prøven det er klaget på: Prøvenavn, dato for når klagen er opprettet, om klagen er ferdigsensurert, om den er ferdigbehandlet, om brev er sendt, resultat på prøven og resultat etter klage. Eksempelet som er lagt til er ikke behandlet, og det er derfor ikke ført opp et resultat etter klage (dette feltet er blankt i eksempelet). Nederst er det en hvit knapp med blå skrift, der det står «OK».

Etter at klagen er behandlet, vil du kunne se resultatet fra klagebehandlingen i Min side.

Bildet viser skjermbilde for siden registrering av klage. Det er tekst på siden som viser at man står på siden for å registrere klage på Min side. Deretter står det informasjon om dato, tidspunkt, prøve, sted, resultat, resultat etter klage og klagestatus. Det er lagt inn et eksempel på en skriveprøve som den innloggende personen har tatt. Resultatet på prøven i eksempelet er A2, og resultatet etter klage er B1. Det er en rød pil som peker på eksempelet på resultat etter klage.

Brevet om resultatet fra klagebehandlingen sendes i posten, via Digipost/e-Boks.