Hopp til hovudinnhald

Samtykkjefråsegn for bruk av chat-tenesta

Les gjennom denne samtykkeerklæringa før du chattar med oss. Du finn lenke til chatten nedanfor informasjonen om handsaming av personopplysningar.

Ved bruk av chat-tjenesta knytt til prøvegjennomføring, vil Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) handsame visse personopplysningar om deg.

Dette inkluderar IP-adressa du nyttar når du chattar med oss, samt eventuelle opplysningar om deg sjølv som du sjølv aktivt oppgir om deg sjølv i chatten. IP-adressa nyttast kun for å kunne svare deg via chatten, og slettast når du avslutter chatten med oss.

Det er ikkje naudsynt for deg å oppgi nokre personopplysningar om deg sjølv når du chattar med oss, og vi oppfordrar deg difor til å unngå å gje slike opplysningar når du chattar med oss. Hvis du likevel gjev slike opplysningar, så vil desse bli sletta innan eitt døgn. Opplysningane vil ikkje bli brukt til andre formål, og vil ikkje bli delt utanfor HK-dir.

Grunnlaget for vår handsaming av dine personopplysningar ved bruk av chat-tenesta er ditt samtykkje, jf. GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a) og art. 7. Slikt samtykkje gjev du ved å starte ein chat med oss ved bruk av «Start chat»-lenka nedanfor.

For meir informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar knytt til gjennomføring av prøvar, viser vi til vår personvernfråsegn knytt til prøvegjennomføring.

Chat med oss

Opningstider og kontaktinformasjon