Hopp til hovudinnhald

Samfunnskunnskapsprøve

Denne prøven er for deg som trenger dokumentasjon på dine kunnskapar om det norske samfunnet, til dømes for å søke om permanent opphaldsløyve. Nokon har rett og plikt til å ta prøven.