Hopp til hovudinnhald

For deg som skal ta prøve

På desse sidane kan du lese om prøvane og melde deg på. Hugs å lese kven prøvane passar for og om kva du må vite før du melder deg på.

Norsk

Norskprøve A1-B2

Norskprøven er for deg som er på norskkurs og andre som vil vise kor godt dei kan norsk. Prøven går frå begynnarnivå (A1) til avansert nivå (B2).

Norskprøven C1 – høgare akademisk nivå

Prøven måler et svært høgt språknivå i norsk - ofte kalla akademisk nivå. Prøven måler berre på språknivået C1, og du som tar prøven får enten bestått eller ikkje bestått på dette nivået.

Norskprøve teiknspråk

Prøven er eit tilbod til teiknspråklege innvandrarar, med prøvar i teiknspråklege ferdigheiter som kan erstatte prøve i lytteforståing og prøve i munnleg kommunikasjon i norskprøven A1-B2.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskapsprøve

Denne prøven er for deg som trenger dokumentasjon på dine kunnskapar om det norske samfunnet, til dømes for å søke om permanent opphaldsløyve. Nokon har rett og plikt til å ta prøven.

Statsborgarskap

Statsborgarprøve

For å søke om norsk statsborgarskap, må du ha bestått statsborgarprøven eller samfunnskunnskapsprøven. Statsborgarprøven tek du på norsk.